Amritsar to Dalhousie

+

Amritsar to Dalhousie

Package Tour

Tour Duration : 3 night/ 4 days
Travel Destination : Amritsar - Dalhousie - Khajjiar - Chamba - Dalhousie - Amritsar

Day1 : Arrival Amritsar & Amritsar to Dalhousie
Day2 : Dalhousie to Khajjiar & Night Stay in Dalhousie
Day3 : Dalhousie to Chamba & Night Stay in Dalhousie
Day4 : Back to Amritsar

Call Now for any Questions +91-98140-18955